Ekološki konsalting

Ne optužuj prirodu! Ona je svoje učinila, a sad ti učini svoje..

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom

Petak, 11. maj 2012.
Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom

Na osnovu člana 63. stav 2. i člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09 i 88/10)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta 43-45

objavljuje

OBAVEŠTENjE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE OTPADOM

Operater „SOLIDNOST” d.o.o. iz Beograda - Mladenovac, Kralja Petra I 246, (matični broj 07560737) podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman   neopasnog otpada – otpadnih laserskih toner kaseta. Operater obavlja delatnost upravljanja navedenim otpadom u izvedenom postrojenju na katastarskoj parceli broj 2871/2 KO Mladenovac Varoš, na lokaciji Kralja Petra I  320,  gradska opština Mladenovac.

Uvid u sadržinu podnetog zahteva može se izvršiti radnim danima od 11 do 14 časova u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, ulica 27. marta 43-45, kancelarija 501a.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja i predloga je 25. maj 2012. godine.

Read 4696 times

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'