Print this page

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom – AD „UMKA” FABRIKA KARTONA

Petak, 11. maj 2012.
Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom – AD „UMKA” FABRIKA KARTONA

Na osnovu člana 63. stav 2. i člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09 i 88/10)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta 43-45

objavljuje

OBAVEŠTENjE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE OTPADOM

Operater AD „UMKA” FABRIKA KARTONA, Beograd, ulica 13. oktobra broj 1, (matični broj 07007019), podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada.
Operater obavlja poslove skladištenja i tretmana otpadnog papira i kartona koji se koriste kao sirovina u procesu proizvodnje kartona, u izvedenom postrojenju na lokaciji poslovnog sedišta operatera, gradska opština Čukarica.

Uvid u sadržinu podnetog zahteva može se izvršiti radnim danima od 11 do 13 časova u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, ulica 27. marta 43-45, kancelarija 510.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 23. maj 2012. godine.

Read 2257 times