Ekološki konsalting

Ne optužuj prirodu! Ona je svoje učinila, a sad ti učini svoje..

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom – AD „UMKA” FABRIKA KARTONA

Petak, 11. maj 2012.
Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom – AD „UMKA” FABRIKA KARTONA

Na osnovu člana 63. stav 2. i člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09 i 88/10)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta 43-45

objavljuje

OBAVEŠTENjE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE OTPADOM

Operater AD „UMKA” FABRIKA KARTONA, Beograd, ulica 13. oktobra broj 1, (matični broj 07007019), podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada.
Operater obavlja poslove skladištenja i tretmana otpadnog papira i kartona koji se koriste kao sirovina u procesu proizvodnje kartona, u izvedenom postrojenju na lokaciji poslovnog sedišta operatera, gradska opština Čukarica.

Uvid u sadržinu podnetog zahteva može se izvršiti radnim danima od 11 do 13 časova u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, ulica 27. marta 43-45, kancelarija 510.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 23. maj 2012. godine.

Read 2256 times

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'