Ekološki konsalting

Ne optužuj prirodu! Ona je svoje učinila, a sad ti učini svoje..

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM

Na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”,
br. 61/06 - prečišćeni tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13), na predlog
Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine,
Odbor za privredu i finansije, određuje
PROGRAM JAVNE RASPRAVE
O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O UPRAVLjANjU OTPADOM


1. U postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast zaštite životne
sredine, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine (u daljem tekstu:
Ministarstvo) sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o
upravljanju otpadom (u daljem tekstu: Nacrt zakona), koji je sastavni deo ovog programa.
2. Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od
31. oktobra do 19. novembra 2013. godine.
Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa i
organizacija, javnih službi i druga zainteresovana lica u oblasti upravljanja otpadom
(Klinički centar Srbije, stručne organizacije za ispitivanje otpada, zavodi za zaštitu
zdravlja, Privredna komora Srbije, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne
sredine i održivi razvoj, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda,
javna komunalna preduzeća, Stalna konferencija gradova i opština i drugi).
3. Tekst Nacrta zakona biće postavljen na internet prezentaciji
Ministarstva www.merz.gov.rs.
4. Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu, Beograd,
Omladinskih brigada 1 ili elektronskim putem na e-mail adresu:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sa naznakom „Javna
rasprava – Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom”.
5. Javnu raspravu o Nacrtu zakona, organizovaće Ministarstvo u vidu
prezentacije i konsultacija na stručnoj javnoj raspravi, koja će se održati u
prostorijama Privredne komore Srbije 5. novembra 2013. godine u Beogradu, velika
sala, sa početkom u 11 časova, ulica Resavska br. 13-15 i Stalne konferencije gradova i
opština, 6. novembra 2013. godine, sala na VIII spratu, sa početkom u 11 časova, ulica
Makedonska broj 22.
6. Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo će sačiniti
izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i pripremiti konačnu verziju
Nacrta zakona za razmatranje na sednici Vlade.
7. Ovaj program, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu energetike,
razvoja i zaštite životne sredine.
05 Broj: 011-9261/2013
U Beogradu, 30. oktobra 2013. godine
ODBOR ZA PRIVREDU I FINANSIJE
PREDSEDNIK ODBORA
prof. dr Zorana Mihajlović

Read 2597 times

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'