Ekološki konsalting

Ne optužuj prirodu! Ona je svoje učinila, a sad ti učini svoje..

„ECO-DVORIŠTE” d.o.o.

Subota, 10. novembar 2012.
Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje – „ECO-DVORIŠTE” d.o.o.

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta 43-45

objavljuje

OBAVEŠTENjE

Nosilac projekta „ECO-DVORIŠTE” d.o.o. iz Beograda - Obrenovac, Ulica Šesta broj 9, podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu izvedenog postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada sa planiranom dogradnjom postojećeg objekta namenjenog za obavljanje navedene delatnosti, na katastarskoj parceli broj 399/5 KO Mislođin, u ulici Brkin potok broj 48, na području gradske opštine Obrenovac u Beogradu.

Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu zahteva u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, 27. marta 43-45, soba 501a, V sprat, radnim danima od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 21. novembar 2012. godine.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. st. 1. i 2. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09).

Read 4974 times

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'