Print this page

„MIŠKO – EURO PALETE” d.o.o.

Nedelja, 21. oktobar 2012.
Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje – „MIŠKO – EURO PALETE” d.o.o.

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta 43-45

objavljuje

OBAVEŠTENjE

Nosilac izvedenog projekta Preduzeće „MIŠKO – EURO PALETE” d.o.o. iz Beograda - Zemun, Jovana Brankovića 122, podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu izvedenog postrojenja za skladištenje i tretman otpadnih drvenih paleta, na katastarskoj parceli broj 2266/9 KO Ugrinovci, u ulici Zemunska broj 285, na području gradske opštine Zemun u Beogradu.

 

Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu zahteva u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, 27. marta 43-45, soba 501a, V sprat, radnim danima od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca izvedenog projekta je 2. novembar 2012. godine.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. st. 1. i 2. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09).

Read 4619 times