Ekološki konsalting

Ne optužuj prirodu! Ona je svoje učinila, a sad ti učini svoje..

Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopsanog otpada – „NAVIGATOR TEAM” d.o.o.

Četvrtak, 17. maj 2012.
Grad beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopsanog otpada – „NAVIGATOR TEAM” d.o.o.

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09 i 88/10)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta 43-45

objavljuje

OBAVEŠTENjE
O DONETOM REŠENjU O IZDAVANjU DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, na zahtev operatera „NAVIGATOR TEAM” d.o.o. iz Beograda, Bulevar Arsenija Čarnojevića 79/12, sproveo je postupak u kome je doneto rešenje o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman iskorišćenih toner kaseta za kompjuterske štampače, na lokaciji Dubljanska 38, gradska opština Vračar.

Donetim rešenjem utvrđeni su uslovi za rad postrojenja, odnosno obaveza operatera da pri obavljanju navedene delatnosti primeni važeće tehničke normative i standarde za korišćenje i održavanje ove vrste objekata i opreme, kao i uslove koje su utvrdili drugi nadležni organi i organizacije.

Read 3750 times

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'