Ekološki konsalting

Ne optužuj prirodu! Ona je svoje učinila, a sad ti učini svoje..

Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada – „INOS PAPIR SERVIS“ d.o.o.

Sreda, 16. maj 2012.
Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada – „INOS PAPIR SERVIS“ d.o.o.

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09 i 88/10)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Beograd, 27. marta 43-45
objavljuje

OBAVEŠTENjE
O DONETOM REŠENjU O IZDAVANjU DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, na zahtev operatera „INOS PAPIR SERVIS“ d.o.o. iz Beograda, Milorada Jovanovića 14, sproveo je postupak u kome je doneto dopunsko rešenje o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada – otpadnog papira i kartona, u izvedenom postrojenju na lokaciji Janka Stajčića 21a, gradska opština Lazarevac.

Navedenim rešenjem utvrđeni su uslovi za rad postrojenja, odnosno obaveza operatera da pri obavljanju navedene delatnosti primeni važeće tehničke normative i standarde za korišćenje i održavanje ove vrste objekata i opreme, odnosno mere zaštite utvrđene usvojenom Dopunom Radnog plana postrojenja.

Read 3794 times

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'